Projecten

Projecten

Belastingdienst, Ministerie van FinanciënRealisatie Facilitair portaal

Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Business- en informatieanalyse voor de aanschaf en realisatie (inrichting) van een facilitair management informatie systeem voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (SSO CFD). Na afstemming met verschillende stakeholders zijn processen ontworpen die de basis vormen van de inrichting van het systeem. Voor de implementatie zijn trainingen ontwikkeld en gegeven op verschillende locaties door het hele land.

Aanbesteding voorziening tactische inkoop

Belastingdienst, Ministerie van Financiën
Business- en informatieanalyse voor de aanbesteding van een voorziening voor de ondersteuning van de tactische inkoopprocessen voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (SSO CFD). Na afstemming met verschillende stakeholders zijn de business requirements opgesteld ten behoeve van het Programma van Eisen.

Aanbesteding Elektronische Monitoring

Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Business- en informatieanalyse voor de Europese aanbesteding van apparatuur en software voor ondersteuning van Elektronische Monitoring (controle op gebiedsverboden en locatiegeboden) voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Naast input leveren voor het Programma van Eisen en ontwikkeling van het prijzenmodel voor de aanbesteding, analyse van gegevens met betrekking tot het proces van Elektronische Monitoring over de gehele keten van betrokken organisaties.

Realisatie systeem middelenbeheer

Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aanschaf en realisatie van een landelijk systeem voor de ondersteuning van middelenbeheer, uitgifte en inname van persoonsgebonden middelen voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Informatie- en procesanalyse ten behoeve van de inrichting van het systeem.

Turfmarkt in Den HaagRealisatie Facilitair portaal

Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Business- en informatieanalyse voor de aanschaf en realisatie (inrichting) van een facilitair management informatie systeem voor het facilitair bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen en implementatie door het geven van trainingen. Daarnaast ontwerp van een serviceconcept, procesmodel en processen.

Procesanalyse en -herontwerp

FMHaaglanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Analyse en integratie van de processen van de organisatieonderdelen van het facilitair bedrijf van de kerndepartementen van de rijksoverheid. Ontwikkeling van een procesarchitectuur en procesmodel en vastlegging in Bizzdesigner.

Realisatie Omgevingsloket Online

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Realisatie van een digitaal omgevingsloket, waarmee een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Analyse en modellering van het vergunningsverleningsproces en de benodigde gegevens voor het ontwerp van de functionaliteit van de applicatie en de uiteindelijke realisatie ervan.

Customer Relation Management

KPN Czech Republic / Czech Telecom
Ontwerp van een procesarchitectuur voor implementatie van een nieuw order management systeem. Het maken van een vertaling van het bedrijfsmodel naar de operationele lijn door herontwerp van de service fulfillment processen en ondersteunende processen.

Customer Care & Billing

KPN Czech Republic / Czech Telecom
Herinrichting sales channels, gebaseerd op de principes van een klanthiërarchie, one-stop-shopping en een gecentraliseerde back office. Herontwerp van customer care en billing processen, gericht op de realisatie van een klantgeöriënteerde organisatie.

Herinrichting Billing Services en Credit ControlHerinrichting Billing Services en Credit Control

KPN Satellite Communications
Vastlegging, analyse en herontwerp van de processen van de afdelingen customer services, billing services en credit control. Ontwerp van registratieformulieren om de informatievoorziening vanuit marketing en sales naar de back office te optimaliseren.

Meest recente berichten